top of page

Schemat modelu diagnostycznego w kierunku CAPD


Początek roku szkolnego, a tym samym badań przesiewowych w przedszkolach, szkołach. Część Rodziców zostaje przekierowana z dziećmi na testy CAPD.

Często pytacie Państwo, jaką dokumentację musicie przygotować, jakie badania zrobić dziecku, sobie/diagnozujemy również ososby dorosłe/?

Poniżej model diagnostyczny, który rekomenduję:


Schemat modelu diagnostycznego w kierunku CAPD w gabinecie Jowej Logopeda Mobilny Edyta Stańczyk

  1. Diagnostyka audiologiczna poprzedzona obszernym wywiadem, dotyczącym min okresu ciąży, porodu oraz rozwoju od urodzenia do chwili obecnej. Rodzic ocenia skale trudności jakie obserwuje u dziecka w obszarze funkcji słuchowych/uwzględniamy usypianie dziecka szumem/, poznawczych i motorycznych. Poruszamy tematy dotyczące sfery emocjonalnej/np traumatyczne doświadczenia, radzenie sobie z emocjami/.

  2. Audiologiczne badania diagnostyczne rekomendowane w diagnostyce w kierunku APD:

*BADANIE BERA – obiektywna ocena progu słyszenia, badanie wykonywane w przypadku trudności w wyznaczeniu progu słyszenia np. u młodszych dzieci, słabiej współpracujących itp.

*AUDIOMETRIA TONALNA – wyznaczenie progu słyszenia dla bodźca tonalnego, wymaga dobrej współpracy z pacjentem,

*AUDIOMETRIA MOWY/AUDIOMETRIA SŁOWNA/ – wyznaczenia bardzo istotnego dla całościowej oceny percepcji słuchowej progu rozumienia mowy w ciszy.

  • OCENA PROGU UCL – ocena progu dyskomfortu słuchowego, badania pomocne przy wyznaczeniu parametrów nadwrażliwości słuchowej – u dzieci/ok 7 rż/ i osób współpracujących.

  • AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA – Audiometria impedancyjna obejmuje następujące testy: tympanometrię, pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego, test trąbki słuchowej. Tympanometria to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

  • OTOEMISJA – badanie obiektywne, rejestruje sprawność receptora słuchu, nie wyznacza progu słyszenia.


3. Diagnostyka w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej4.Wykonanie badania z wykorzystaniem testów behawioralnych rekomendowanych w diagnostyce APD:

* Bateria testów Neuroflow ATS


5. Diagnoza CAPD – diagnozę wystawia lekarz audiolog na podstawie wykonanych badań audiologicznych słuchu, testów behawioralnych, opinii PPP, innych badań specjalistycznych/np oceny fizjoterapeuty, terapeuty SI/.
37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLIZNA

Comentarios


bottom of page