top of page

APD a zaburzenia integracji

Jednym z podtypów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego/APD/ są zaburzenia integracji (integration deficit). Wynikają z zaburzeń wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami mózgu przez ciało modzelowate. Występują min. trudności z zadaniami wymagającymi dobrej współpracy międzypółkulowej m.in.: uwagą i lateralizacją słuchową, rozumieniem ze słuchu, pisaniem, czytaniem, rysowaniem, tańcem oraz wykorzystywaniem prozodycznych cech mowy. Jedną z formą rehabilitacji jest metoda integracji sensorycznej. Warto też wykorzystać pasje, zainteresowania dziecka, bo jeżeli lubi pływać, to pomocne może się okazać pływanie synchroniczne.

Więcej, w rozmowie z założycielką szkoły pływania synchronicznego w Trójmieście Panią Magdaleną Kalinowską.


Fot. ze zbiorów Pani Magdaleny Kalinowskiej, ze strony:6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page